Privacyverklaring

Camping Midden Drenthe respecteert uw privacy. Bij uw bezoek aan onze website dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

SSL (Secure Socket Layer) certificaat

Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn privacygevoelige delen van de website van Camping Midden Drenthe beveiligd met een SSL (Secure Socket Layer) certificaat. Dankzij SSL worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Een ander groot voordeel van dit SSL certificaat is dat er wordt gecontroleerd of de verbinding tussen uw browser en onze server niet onderweg wordt omgeleid naar bijvoorbeeld een server die in handen is van criminelen. Wanneer dit het geval lijkt te zijn, zal de SSL-beveiliging via uw browser een waarschuwing geven dat het SSL certificaat van onze website die u probeert te benaderen niet toebehoort aan de server die daadwerkelijk bezocht wordt.
Een SSL-verbinding is te herkennen aan de url in de webbrowser, die begint met https (HyperText Transfer Protocol Secure) in plaats van http en wordt automatisch geactiveerd op alle pagina’s van Camping Midden Drenthe.

Klikgedrag en bezoekgegevens.

Op de website van Camping Midden Drenthe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Facebook en andere social media.

Op de website van Camping Midden Drenthe zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig  kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen zoals Google+, Twitter etc.

Nieuwsbrief

Wij bieden u een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws van en in de omgeving van de camping en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Camping Midden Drenthe maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende raadplegingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten door dit te melden bij het volgende  adres:
Camping Midden Drenthe, Elperweg 5, 9433 TJ Zwiggelte. telefoon 0593 - 37 00 22 of via de e-mail (info@campingmiddendrenthe.nl)

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.